ผลการค้นหาทั้งหมด 79 รายการจาก 16 หมวด ของคำค้น " สวนสัตว์แห่งใหม่ " • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุรายการเศษซากรื้อถอน สิ่งก่อสร้างภายในโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  17/05/2024

 • ZPOT ร่วมประชุมคณะกรรมการภาครัฐและเอกชน เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ จังหวัดปทุมธานี พร้อมรายงานความคืบหน้าก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  23/11/2023

 • สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ กลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการเปิดบริการสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

  20/10/2023

 • สัญญาเลขที่ 29/2566 สัญญาจ้างโครงการวิจัย เรื่อง การประเมินการรับรู้ ผลกระทบ ความรู้ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนเสียต่อการเปิดบริการสวนสัตว์แห่งใหม่ (Smart New Green Zoo @ Pathum Thani)

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

  31/08/2023

 • ZPOT นำสื่อฯ เยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  24/08/2023

 • สัญญาเลขที่ 22/2566 สัญญาจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

  24/05/2023

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการคัดเลือกจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

  28/04/2023

 • สัญญาเลขที่ 19/2566 สัญญาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

  26/04/2023

 • รมว.ทส.เป็นประธานสักขีพยานในพิธีลงนามสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  12/04/2023

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

  16/03/2023

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก (ครั้งที่ 2)

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  15/03/2023

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศราคากลางจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  03/02/2023

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  20/01/2023

 • ตอบความคิดเห็นของงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ครั้งที่ 2

  หมวด : ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

  20/01/2023

 • ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2

  หมวด : ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

  17/01/2023

 • ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คอลงหก

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  13/01/2023

 • ประกาศราคากลางงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คอองหก (ปรับปรุง ครั้งที่ 1)

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  13/01/2023

 • ตอบความคิดเห็นและข้อซักถามงานจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก ครั้งที่ 1

  หมวด : ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

  13/01/2023

 • ประกาศร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก

  หมวด : ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

  14/12/2022

 • เดินหน้าอย่างโปร่งใสโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  22/10/2022