ผลการค้นหาทั้งหมด 49 รายการจาก 12 หมวด ของคำค้น " สวนสัตว์แห่งใหม่ " • สรุปผลแบบสำรวจการรับรู้โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O33)

  25/04/2022

 • สรุปผลแบบสำรวจการรับรู้โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  25/04/2022

 • การประชุมเชิงปฏิบัติการ (workshop) เพื่อกำหนดนโยบายและกำหนดโปรแกรมการวางผังและออกแบบสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  27/04/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 23/2563 สัญญาจ้างผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ และสวนสัตว์ในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  หมวด : ยกเลิก ของพัสดุ 10/4/2565 คุยกับพี่แต้วไว้

  27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 23/2563 สัญญาจ้างผู้ดำเนินการประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ และสวนสัตว์ในสังกัดผ่านสื่อสังคมออนไลน์

  หมวด : ยกเลิก ของพัสดุ 10/4/2565 คุยกับพี่แต้วไว้

  27/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญาเลขที่ 24/2564 สัญญาจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

  26/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สัญญา 17/2564 สัญญาจ้างผลิตคลิปวีดีโอประชาสัมพันธ์สวนสัตว์แห่งใหม่ ชุดที่ 2

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

  12/01/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคางานก่อสร้างถนนชั่คราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

  30/12/2020

 • ลงนามในสัญญาจ้างออกแบบ สำหรับการจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ข่าวสาร/กิจกรรม

  23/11/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญาเลขที่ 02/2564 สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

  22/10/2020

 • ประกาศราคากลางงานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ครั้งที่ 2

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  25/09/2020

 • ร่างประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หมวด : ประกาศร่างข้อกำหนดและเงื่อนไข (TOR)

  25/09/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

  15/09/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โดยวิธีคัดเลือก

  หมวด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

  28/08/2020

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างออกแบบสิ่งก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ (คลองหก) โดยวิธีคัดเลือก

  หมวด : ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาและเหตุผลที่คัดเลือก

  28/08/2020

 • ประกาศยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างภนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

  หมวด : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  25/08/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับการปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

  21/08/2020

 • องค์การสวนสัตว์ สัญญา 28/2563 สัญญาเช่ารถยนต์เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ จำนวน 1 คัน

  หมวด : สัญญาจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

  17/08/2020

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางงานจ้างก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  14/08/2020

 • ประกาศเผยแพร่ราคากลางก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะขยายพันธุ์ สำหรับการปลูกในพื้นที่โครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่

  หมวด : ประกาศราคากลาง

  14/08/2020