ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้พุ่ม สูง 1.4-2.5 เมตร ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปไข่ กว้าง 4-7 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตรดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง มีใบประดับสีเขียวหุ้มดอก ย่อยกลีบดอกสีขาวมีลักษณะเป็น 2ปาก ผลเป็นผลแห้งแตกได้เวลาออกดอกและติดผล

การใช้ประโยชน์ :

-ยาสามัญประจําบ้านพ.ศ. 2556 ใช้เป็นยาแก้ไข้ยาแก้ไอขับเสมหะ -เนื้อไม้สามารถนำมาใช้ทำรั้วได้ -ต้นใช้ปลูกไว้ตามริมตลิ่ง เพื่อช่วยป้องกันการกัดเซาะ

ส่วนที่นำมาใช้ :

-รากมีรสขม ใช้ปรุงเป็นยาแก้วัณโรค -ทั้งต้นมีรสเผ็ดขมเล็กน้อย เป็นยาสุขุม ไม่มีพิษ ใช้เป็นยาฟอกเลือด และกระจายเลือด (ทั้งต้น)ใบใช้เข้ายาที่เกี่ยวกับการบำรุงโลหิต -ใบแห้งนำมาหั่นมวนเป็นบุหรี่สูบ ช่วยแก้หอบหืด

ช่วงเวลามีดอกและผล :

ออกดอกและติดผลเดือนธันวาคม-มกราคม

ข้อควรระวัง :

สตรีมีครรภ์ห้ามรับประทานสมุนไพรชนิดนี้ เพราอาจทำให้แท้งบุตรได้

อนุกรมวิธาน

FAMILY : ACANTHACEAE

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563

a