ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้ยืนต้น ลำต้นตั้งตรง สูง 5-15 เมตร แตกกิ่งเล็กน้อย เปลือกสีเทา ผิวขรุขระ ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับ รูปมนเกือบกลม ปลายแยกเป็น 2 พู โคนมนหรือเว้า ขอบเรียบ สีเขียว ดอก ดอกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกสีชมพู กลีบเลี้ยงสีเขียว รูปหอกยาวปลายแหลม กลีบดอก 5 กลีบแยกจากกัน รูปรีกว้างตรงส่วนกลาง กลีบดอกบาง ขอบหยักเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 5 เกสร เกสรเพศเมีย 1 เกสร

ถิ่นกำเนิด :

ตอนใต้ของประเทศจีน รวมไปถึงฮ่องกง และทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้ประโยชน์ :

ปลูกเป็นไม้ประดับต้น เพื่อชมดอก และมีทรงพุ่มหนาทำให้เป็นร่มเงาได้เป็นอย่างดี ราก ใช้เป็นยาขับลม เปลือก แก้บิด แก้ท้องร่วง ดอก แก้ไข้ระบาย ผักเสี้ยวเป็นผักที่ชาวเหนือนิยมรับประทาน ช่วงที่ต้นเสี้ยวออกใบอ่อนในตลาดสดจะมียอดอ่อน ใบอ่อนของผักเสี้ยววางขายทั่วไป ชาวเหนือจะนำมาจิ้มกับน้ำพริกหรือนำไปแกง เช่น แกงกับปลา เนื้อ เป็นต้น และนิยมนำมาแกงรวมกับเซียงดา ผักชะอม จะทำให้มีรสชาติอร่อย

ส่วนที่นำมาใช้ :

ราก เปลือก ดอก

การขยายพันธุ์ :

เพาะเมล็ด ปักชำกิ่ง ตอนกิ่ง

การกระจายพันธุ์ :

ปากีสถาน อินเดีย สิกขิม ประเทศศรีลังกา พม่า เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประเทศจีน

ช่วงเวลามีดอกและผล :

ออกดอกตลอดปี

อนุกรมวิธาน

FAMILY : LEGUMINOSAE

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2563

a