ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :

ไม้ต้นขนาดใหญ่ สูงได้ถึง 50 เมตร หนาถึง 70 เซนติเมตร ใบเดี่ยว เรียงตรง ข้าม แผ่นใบคล้ายกระดาษถึงคล้ายแผ่นหนังบาง รูปรี รูปไข่กลับ รูปใบหอกกลับ พบน้อย ที่เป็นรูปทรงกลม กว้าง 2-10 เซนติเมตร ยาว 5-15 เซนติเมตร ผิวเรียบ ขอบใบจักฟันเลื่อย หรือหยักซี่ฟันถี่ ปลายใบแหลมถึงเรียวแหลมสั้น โคนใบรูปลิ่ม ก้านใบยาว 1 เซนติเมตร หู ใบยาว 1-2.5 เซนติเมตร ดอกช่อแบบช่อแยกแขนง ออกที่ปลายยอดหรือซอกใบ กลีบ เลี้ยงสีเขียว กลีบดอกสีขาว ผลสด รูปทรงกลม เมื่อสุกสีแดง เมล็ดรูปไต

ถิ่นกำเนิด :

มีถิ่นกำเนิดจากมาดากัสการ์และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

การใช้ประโยชน์ :

-เปลือกต้น 30-60 กรัม ต้มนํ้าดื่ม วันละสามครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น แก้ไข้ ร้อนใน กระหายนํ้า -ลําต้น 30-60 กรัม ต้มนํ้าดื่ม วันละสามครั้ง หลังอาหาร เช้า กลางวัน เย็น แก้ไข้ บํารุงร่างกาย เป็นยาเจริญอาหารในสตรีหลังคลอด -ผลสุกเป็นอาหารของนกและกระรอก -ใบเป็นพืชอาหารสัตว์ป่า

ส่วนที่นำมาใช้ :

เปลือกต้น ลำต้น ผลสุก ใบ

การขยายพันธุ์ :

ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ด

การกระจายพันธุ์ :

กระจายพันธุ์ได้ทั้งในป่าเบญจพรรณ ป่าพรุน้ำจืด ป่าดิบแล้ง และป่าดิบชื้น

ช่วงเวลามีดอกและผล :

ออกดอก เดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ออกผล เดือนมีนาคม-เมษายน

อนุกรมวิธาน

FAMILY : RHIZOPHORACEAE

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 09 กันยายน 2563

a