• สถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายเดือน) พ.ค. 2567 09/05/2024

  • สถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รายเดือน ต.ค. 2566 - มี.ค. 2567) 12/03/2024

  • สถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (รายเดือน) 09/02/2023

  • สถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายเดือน) 13/09/2022

  • สถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รายเดือน) 11/04/2022

  • สถิตินักท่องเที่ยวเข้าชมสวนสัตว์ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รายเดือน) 11/04/2022

  • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2562 - 2563 23/12/2019

  • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2561 - 2562 05/07/2019

  • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2560 - 2561 27/08/2018

  • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2559 - 2560 21/08/2017

  • รายงานผู้เข้าชมสวนสัตว์ ปี 2557 - 2558 01/10/2014