• รายงานประจำปี ๒๕๖๖ (ฉบับ สตง. รับรองแล้ว) 24/05/2024

 • ร่าง รายงานประจำปี 2566 (ฉบับก่อน สตง. รับรอง) 28/03/2024

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๕ (ฉบับ สตง. รับรองแล้ว) 29/06/2023

 • รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 2566 18/04/2023

 • ร่าง รายงานประจำปี 2565 (ฉบับก่อน สตง. รับรอง) 29/03/2023

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๔ (ฉบับ สตง. รับรองแล้ว) 26/05/2022

 • (ร่าง) รายงานประจำปี อสส Annualประจำปี 2021 31/03/2022

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๓ (ฉบับ สตง.รับรองแล้ว) 10/06/2021

 • (ร่าง) รายงานประจำปี ๒๕๖๓ 31/03/2021

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๒ ( ฉบับ สตง. รับรองแล้ว) 28/04/2020

 • (ร่าง) รายงานประจำปี 2562 31/03/2020

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับสตง.รับรองแล้ว) 02/07/2019

 • สรุปผลการดำเนินงานโครงการสำรวจความต้องการ 26/06/2019

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๑ (ฉบับสตง.ยังไม่รับรองงบการเงิน) 29/03/2019

 • รายงานประจำปี ๒๕๖๐ (ฉบับปรับปรุง สตง.รับรองแล้ว) 25/09/2018