• ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) 09/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศการพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสวนสัตว์) 04/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง ประกาศพิจารณาผลการจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) 04/08/2022

 • ปรับปรุงส่วนจัดแสดงแมวดาว ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 01/08/2022

 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงส่วนจัดแสดง Rock Hyrax สวนสัตว์ขอนแก่น 01/08/2022

 • ปรับปรุงเครื่องเล่นภายในส่วนจัดแสดงหมีหมา-หมีควาย ภายในสวนสัตว์ขอนแก่น 01/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างงานปรับปรุงซ่อมแซม Chiller ของเชียงใหม่ ซู อความเรียม โดยวิธีคัดเลือก 08/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศผลเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจบริการรถ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 29/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างงานปรับปรุงระบบสายเมนไฟฟ้าพร้อมติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง สวนสัตว์สงขลา จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/06/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ รถบริการนำชมสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/06/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าวงจรสื่อสารและเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และระบบ Server ภายในองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (Co-Location+วงจรรองรับ IDC) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 23/06/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2565 23/05/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2/2565 (เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.2565) 26/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (ส่วนกลาง) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา สำหรับงานจ้างผู้ดำเนินการผลิตสื่อ Clip Video Corporate Online ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 25/04/2022