• ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งอินโดจีน และคอกกักเสือดำ 03/08/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการรถพ่วงบริการ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา ระยะเวลา 3(สาม)ปี 11/07/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศเผยแพร่จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๒ 07/07/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงาน ณ สวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน 04/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 01/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสวนสัตว์) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเชิญชวนงานประกวดราคาจ้างงานปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/06/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ ครั้งที่ 2จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 22/06/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ ครั้งที่ 2จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 22/06/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ 4 ประเภท ครั้งที่ 2 ปี 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( e-bidding) 22/06/2022

 • ประกาศขายทอดตลาดทรัพย์สินครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ควบคุมและไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ โดยวิธีขายทอดตลาด จำนวน 61 รายการ ปี 64 สนม. 17/06/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณใต้อัฒจรรย์แมวน้ำ จำนวน 1 แห่ง ระยะเวลา 1 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 13/06/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศประกวดราคาจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและผนังอาคารสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๔ ประเภท ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2022