• ประกาศ TOR จ้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งดินโดจีนและคอกกักเสือดำ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 26/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสัตว์) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2022

 • ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม 05/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (ส่วนกลาง) ประกาศขอบเขตของงาน (TOR) สำหรับงานจ้างผู้ดำเนินการผลิตสื่อ Clip Video Corporate Online ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/03/2022

 • ประกาศ TOR จัดหาผู้ประกอบการดำเนินการศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรม 18/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศร่างขอบเขตของงานการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 26/01/2022

 • ร่างประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 06/01/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 24/12/2021

 • ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 30/11/2021

 • ประกาศ TOR ก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 02/11/2021

 • ประกาศ TOR ก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 02/11/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (ส่วนกลาง) ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างจัดทำระบบบริหารจัดการสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (Thai Zoo ASk) 11/10/2021