• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงาน สวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน 1 คัน 01/07/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงหลังคาผ้าใบเวทีโชว์วิถีชีวิตสัตว์ป่า สวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 27/06/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) จ้างบำรุงรักษาระบบรักษาความปลอดภัยข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ และระบบประชุมทางไกล Information Security Management System (ISMS) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 11/05/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศราคากลางงานจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและผนังอาคารสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 19/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศราคากลางจ้างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2565 19/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศราคากลางจ้างดำเนินการโครงการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูล (Data Governance) และการดำเนินงานด้านส่งเสริมและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 30/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (ส่วนกลาง) ประกาศราคากลางงานจ้างผู้ดำเนินการผลิตสื่อ Clip Video Corporate Online ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 28/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศราคากลางงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน ภายในสำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย จำนวน 5 เครื่อง ประจำปี 2565 14/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศราคากลางจ้างโครงการพัฒนาระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) ระยะที่ 1 04/03/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศราคากลางงานจ้างผู้เชี่ยวชาญ เพื่อดำเนินการโครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศราคากลางการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 26/01/2022

 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 30/11/2021

 • ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 03/11/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศราคากลางงานประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/10/2021