• แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2564 04/10/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบดือนสิงหาคม 2564 06/09/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบ เดือน กรกฎาคม 2564 06/08/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 05/07/2021

 • แบบสรุปผลการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในเดือน พฤษภาคม 2564 05/05/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน เมษายน 2564 03/05/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน มีนาคม 2564 27/04/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2564 01/03/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน มกราคม 2564 05/02/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ธันวาคม 2563 08/01/2021

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน พฤศจิกายน 2563 04/12/2020

 • แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือน ตุลาคม 2563 06/11/2020