• ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2563 09/10/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 14/09/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 07/08/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2563 15/07/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 05/06/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 05/05/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 07/04/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 06/03/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 07/02/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2562 08/01/2020

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 05/11/2019