• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2565 06/01/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศแผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ 6 ประเภท ประจำปีงบประมารณ 2565 23/12/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศแผนการจ้างจัดทำระบบการจัดการสวนสัตว์ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 16/03/2021

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 01/12/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01/12/2020

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 01/12/2020

 • ประกาศเผยแพร่แผนงานจ้างก่อสร้างป้ายเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 และตกแต่งภูมิทัศน์โดยรอบ พร้อมก่อสร้างเรือนเพาะชำเพื่อการเพาะขยายพันธุ์สำหรับการปลูกในพื้นที่โครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ 20/05/2020

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างงานก่อสร้างถนนชั่วคราวและรั้วรอบโครงการสวนสัตว์แห่งใหม่ 18/05/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างปรับปรุงอาคารหลังเดิมเป็นที่ทำการสำนักงานโครงการก่อสร้างสวนสัตวฺแห่งใหม่ (ชั่วคราว) 30/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งานปรับปรุงระบบส่งน้ำแบบท่อ HDPE ขนาด 16 นิ้ว ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 20/01/2020

 • องค์การสวนสัตว์ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17/01/2020

 • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 18/11/2019

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 25/06/2019

 • แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 25/06/2019