• ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 11/10/2019

 • รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 13/09/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2562 09/08/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 12/07/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2562 07/06/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 10/05/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2562 10/04/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 08/03/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2562 08/02/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 2561 10/01/2019

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 07/12/2018

 • ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 2561 08/11/2018