• สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 Kva จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และบริเวณพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อแผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งจำนวน 8 จุด 66 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 1,2,3,5,6,7,8 ประจำปีงบประมาณ 2565 24/01/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) สัญญาที่ 12/2565 เช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสวนสัตว์ต่างๆ จำนวน 14 คัน 12/01/2022

 • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4,5,6,และ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดอาคารสำนักงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการตู้กดเครื่องดื่มและกาแฟสำเร็จรูปหยอดเหรียญอัตโนมัติ (ส่วนจัดแสดงลิงอุรังอุตัง ) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 1 ปี 15/01/2021

 • สัญญาเลขที่ 36/2562 งานจ้างก่อสร้างสถานพยาบาลช้าง ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 13/04/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์แอฟริกาฯ 13/06/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตันฯ 12/06/2019