• สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้ออาหารสัตว์ ประเภทที่ 5 (พืชอาหารสัตว์) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 01/03/2023

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศเผยแพร่แผนจัดทำแพลตฟอร์มสนับลนุนการเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าในรูปแบบดิจิทัลให้กับประชาชน 24/11/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จ้างทำความสะอาดอาคารและห้องสุขา) 11/11/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าอาคารสำนักงานพร้อมที่ดิน 19/10/2022

 • ิองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ 2566 05/10/2022

 • ประกาศแผนการจัดจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 30/09/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2566 (ปรับปรุงแผนการประกาศ ครั้งที่ ๒)) 08/09/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สำนักงานกลาง ประกาศเผยแพร่แผนจัดจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 และจ้างควบคุมงานก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 18/08/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว แบบราบงานแผนปกิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2566 02/08/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 12/07/2022

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 รายการ 07/07/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 04/07/2022

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 01/06/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย แผน การจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 22/04/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศเผยแพร่แผนแผนการจ้างซ่อมแซมหลังคา ฝ้าเพดานและผนังอาคารสถาบันอนุรักษ์และวิจัยสัตว์ป่า ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี 19/04/2022