• ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ๔ ประเภท ครั้งที่ ๒ ปี ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ บริการ EV สามล้อไฟฟ้าให้เช่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2022

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องจัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ รถบริการนำชมสวนสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ (ส่วนกลาง) ประกาศเชิญชวนสำหรับงานจ้างผู้ดำเนินการผลิตสื่อ Clip Video Corporate Online ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 07/04/2022

 • ประกาศจัดจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 05/04/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการเช่าพื้นที่ว่าง บริเวณอาคารส่วนแสดงความสามารถสัตว์ (แมวน้ำ) จำนวน 1 จุด 01/04/2022

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อถ่ายภาพให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 21/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรม ระยะเวลา 3 ปี 17/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการดำเนินการร้านค้า (จำนวน 4 ร้าน) / เครื่องดื่ม (ลานจอดรถ) / ส้มตำ อาหารอีสาน / อาหารจานด่วน / ชานมไข่มุก ลูกชิ้น ผลไม้) 01/03/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านค้า (จำนวน 4 ร้าน) / ถ่ายภาพ / เครื่องดื่ม ตรงข้ามส่วนแสดงเสือ / เครื่องดื่ม ศูนย์อาหาร / เครื่องดื่ม ส่วนแสดงลิงอุรังอุตัง) 28/02/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการบริหารจัดการศูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรอง ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 09/02/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่สระน้ำเพื่อนันทนาการ ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 09/02/2022

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการบริการจัดการรถบริการนำชม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 04/02/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2022

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบแพลตฟอร์มระบบจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/02/2022