• ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 30/05/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว จัดหาเอกชนเข้าดำเนินการเชิงธุรกิจ ผู้ดำเนินโครงการศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 18/05/2023

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดเสื่อมสภาพ และไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในราชการ 15/05/2023

 • ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในโครงการสวนสัตว์ธัญบุรี จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/05/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่ารถยนต์ ประจำปี 2566 (สัญญา 3 ปี) สวนสัตว์อุบลราชธานี 27/03/2023

 • ประกาศสวนสัตว์อุบลราชธานี เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารและเครื่องดื่ม (โซนแอฟริกา) 21/03/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประจำปีงบประมาณ 2566 ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/02/2023

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการรีสอร์ท ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 31/01/2023

 • ประกาศการพิจารณาผลจัดหาผู้ประกอบการดำเนินกิจการน้ำดื่มสวนสัตว์ 24/01/2023

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ ระยะที่ 1 คลองหก 20/01/2023

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการน้ำดื่มตราสวนสัตว์ เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 27/12/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำนวน 2 โครงการ 1. บริหารจัดการอาคาร OTOP 2. บริหารจัดการศูนย์อาหารปรับอากาศ ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 21/12/2022

 • ประกาศเชิญชวนจัดหาผู้ดำเนินกิจการ จำนวน 2 โครงการ 1. บริหารจัดการอาคาร OTOP 2. บริหารจัดการศูนย์อาหารปรับอากาศ ระยะเวลา 3 ปี ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 21/12/2022

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านกรอบภาพระบายสี ระยะเวลา1ปี 19/12/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศเอกสารประกวดราคาอาหารสัตว์ จำนวน 6 รายการ ประจำปีงบประมาณ 2566 16/12/2022