• ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/06/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/05/2024

 • ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนจัดแสดงสัตว์ตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัคว์ขอนแก่น 20/05/2024

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุรายการเศษซากรื้อถอน สิ่งก่อสร้างภายในโครงการก่อสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ 17/05/2024

 • ประกาศสวนสัตว์สงขลา เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการถ่ายภาพให้บริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 16/05/2024

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 15/05/2024

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) 15/05/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ขอยกเลิกประกาศประกวดราคางานจ้างปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 14/05/2024

 • ประกาศองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศเชิญชวนการจัดหาเอกชนในการดำเนินงานเชิงธุรกิจ สำหรับดำเนินกิจการจัดส่งผลิตภัณฑ์น้ำอัดลมแบบไม่คืนขวด เพื่อจำหน่ายภายในสวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง ระยะเวลา 3 ปี 07/05/2024

 • สวนสัตว์สงขลา เรื่อง ประกวดราคาจ้างขยายเขตไฟเบอร์ออฟติก พร้อมระบบ Smart Zoo ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 07/05/2024

 • เรื่อง จัดหาผู้ประกอบการบริหารจัดการค่ายพักแรม ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 3 ปี 03/05/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่อง ประกาศประกวดราคาปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวประจำปีงบประมาณ 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2024

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องเลี้ยงตัวอ่อน จำนวน 1 เครื่อง 24/04/2024

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพน้ำเชื้อสัตว์ จำนวน 1 เครื่อง 23/04/2024