• องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สำนักงานกลาง) ประกาศร่างขอบเขตของงานการจ้างพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการจำหน่ายบัตรอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 26/01/2022

 • ร่างประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 06/01/2022

 • สวนสัตว์ขอนแก่น ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2565 24/12/2021

 • ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 30/11/2021

 • ประกาศ TOR ก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 02/11/2021

 • ประกาศ TOR ก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 02/11/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาซื้อรถยนต์โดยสาร ขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/10/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศร่างขอบเขตของงาน TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงพยาบาลสัตว์ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/10/2021

 • ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR)เช่ารถยนต์มาใช้ในการปฏิบัติงานขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย และสวนสัตว์ต่างๆ จำนวน ๑๔ คัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 29/09/2021

 • ประกาศ TOR หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ร่างประกาศจัดจ้าง และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศนืรอบสระการบินไทย ภายในโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ 16/09/2021

 • สวนสัตว์สงขลา ประกาศปรับปรุงร่าง TOR ประกวดราคาจ้างปรับปรุงส่วนจัดแสดงและส่วนขยายพันธุ์สมเสร็จ ภายในสวนสัตว์สงขลา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/09/2021

 • ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 08/09/2021

 • ปรับปรุง ร่าง ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๗,๗๐๐ ซีซี กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๒๔๐ แรงม้า แบบกระบะเหล็ก พร้อมติดเครนไฮดรอลิค ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 02/09/2021

 • ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างโครงข่ายท่อน้ำทิ้งและระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อรองรับการตรวจประเมินคุณภาพการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ภายในสวนสัตว์เชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/09/2021