• ประกาศราคากลางงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพและกักโรค สวนสัตว์นครราชสีมา ปีงบประมาณ 2567 01/04/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรคภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/04/2024

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค ปีงบประมาณ 2567 ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 01/04/2024

 • องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ ประกาศราคากลาง การจัดหาสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 29/03/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6000ซีซ๊หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ภายในสวนสัตว์นครราชสีมา 27/03/2024

 • ประกาศราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) สวนสัตว์นครราชสีมา ครั้งที่ 4 27/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีจัดซื้อรถบรรทุกดีเซล(รถบรรทุกน้ำ) (ครั้งที่ 4)ภายในสวนสัตว์นครราชสีมาประจำปีงบประมาณ 2566 27/03/2024

 • ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างก่อสร้างศูนย์สวัสดิภาพสัตว์และกักโรค 25/03/2024

 • ประกาศ จัดหาผู้ประกอบการเพื่อดำเนินกิจการจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ครั้งที่ 2 ภายในสวนสัตว์สงขลา ระยะเวลา 1 ปี 18/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ราคากลางงานติดตั้งตาข่ายดดมจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาปรับปรุงอัฒจรรย์หลังคาแมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศร่าง-ข้อกำหนดและเงื่อนไขจัดซื้อจัดจ้างประกวดราคาติดตั้งตาข่ายหลังคาโดมจอดรถ 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ประกาศร่าง-ข้อกำหนดปรับปรุงอัฒจรรย์แมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคาติดตั้งตาข่ายโดมจอดรถ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024

 • ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา เรื่องประกวดราคางานปรุงปรุงอัฒจรรย์ที่นั่งชมแมวน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 12/03/2024