• อบรมโครงการจัดทำแผนสถาปัตยกรรมองค์กรขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย 01/11/2021

  • “วราวุธ" โชว์ผลงานเด่น ปี '64 พร้อมเดินหน้า ปี '65 ด้วย "ทส. ยกกำลัง x " ทำงานไร้ขีดจำกัด เพื่อความสุขพี่น้องคนไทย 04/10/2021

  • คู่มือ เพชรจรัสแสง องค์การสวนสัตว์ ปี 64 23/03/2021

  • 3. การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 23/03/2021

  • 2. เงินตอบแทนความชอบในการทำงานพนักงานอสส. ที่พ้นจากตำแหน่ง เพราะเกษียณอายุการทำงาน ครบ 60 ปี 23/03/2021

  • 1. สิทธิสวัสดิภาพในการตรวจเชื้อ COVID 19 กับโรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอล 23/03/2021

  • แผนปฏิบัติการด้านบริหารทุนมนุษย์ 2564 23/03/2021

  • แผนพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2564 23/03/2021

  • นโยบาย HR 30 ก.ย.63 23/03/2021

  • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ตรวจเยี่ยมงานขององค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 08/05/2020

  • รายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงานการจัดหาผู้ประกอบการจัดกิจกรรมประกวดขบวน Chiangmai Zoo Carnival 2017 07/12/2017