หัวข้อประกาศ

วันที่ : 22/10/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์งานด้านภูมิทัศน์หรือดูแลพื้นที่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด