หัวข้อประกาศ

วันที่ : 16/01/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯ ที่ 03/2566 เรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อสส. สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 2 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด