หัวข้อประกาศ

วันที่ : 06/12/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (นักบริหารระดับ 10) สายปฏิบัติการและพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีความรู้ความสามารถอย่างเด่นชัดด้านธุรกิจ ด้านธุรกิจ-กฎหมาย ด้านการตลาด และด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ มีความสามารถในการสื่อสาร และประสานงานองค์กรภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี มีประสบการณ์ในการบริหารองค์กร
รายละเอียด :

การรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 6 - 20 ธันวาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.zoothailand.org โดยสามารถยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานเป็นไฟล์ PDF โดยตั้งชื่อไฟล์เป็นชื่อ-นามสกุล และตำแหน่งที่สมัคร มาที่สำนักบริหารทุนมนุษย์ ทาง E-mail : hr11119zpo@gmail.com สถานที่รับสมัคร วันที่ 6-15 ธันวาคม 2565 ณ องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (บางโพ) เลขที่ 267/1 ถนนประชาราษฎ์สาย 1 แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 และวันที่ 16-20 ธันวาคม 2565  ณ สำนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เลขที่ 327 ถนนสุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 (สามารถดาวน์โหลดหนังสือประกาศรับสมัครฯ ได้)

เอกสาร : ดาวน์โหลด