หัวข้อประกาศ

วันที่ : 22/11/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครลูกจ้างโครงการศูนย์กลางการจัดการประชากรและเพาะขยายพันธุ์ละมั่งพันธุ์ไทยเพื่อการอนุรักษ์ จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ทุกสาขา
2. มีประสบการณ์/หรือความสามารถงานเลี้ยงเพาะขยายพันธุ์สัตว์ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
3. มีมนุษยสัมพันธ์และจิตอาสา และมีความเสียสละอดทน
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล ฝ่ายอำนวยการ
- ปฏิบัติงาน 26วัน / เดือน
สวนสัตว์อุบลราชธานี ได้ตั้งแต่ วลา 08.30 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: naphapa_on9999@hotmail.com
รายละเอียด :

สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด