หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/06/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ 9)
-  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ (นักบริหารระดับ 9)
-  สังกัด : สำนักพัฒนาธุรกิจ
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด