หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/06/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์ (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริหารทุนมนุษย์
-  สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด