หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/06/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ (นักบริหารระดับ 8)
-  ตำแหน่ง : ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
-  สังกัด : สำนักงานเลขาผู้อำนวยการ
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

 

 

เอกสาร : ดาวน์โหลด