หัวข้อประกาศ

วันที่ : 14/06/2022
อ้างอิงประกาศ : 1 .นายณรงค์ฤทธิ์ ไชย
หัวข้อ : ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปฏิบัติงานโภชนาการสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์ สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา
รายชื่อผู้สอบ :
ลำดับ ชื่อผู้สอบ ตำแหน่ง ระดับ สถานะ คะแนน
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด