หัวข้อประกาศ

วันที่ : 08/11/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างรายวันโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สังกัด สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายัน (สวนสัตว์อุบลราชธานี)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด