หัวข้อประกาศ

วันที่ : 08/10/2021
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสวนสัตว์ 2 ตำแหน่ง (ภายใน)
-  ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

รายละเอียดตามที่ดาวน์โหลด

เอกสาร : ดาวน์โหลด