• สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 1,2,3,5,6,7,8 ประจำปีงบประมาณ 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อกล้องวงจรปิดติดตั้งจำนวน 8 จุด 66 ตัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญานภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และบริเวณพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อหม้อแปลงขนาด 100 Kva จำนวน 5 เครื่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สวนสัตว์อุบลราชธานี สัญญาจัดซื้อแผ่นบันทึกภาพเอกซเรย์แบบดิจิตอล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 24/01/2022

 • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารสัตว์ ประเภทที่ 4,5,6,และ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจ้างทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดอาคารสำนักงานภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ภายในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 02/02/2021

 • สัญญาจ้างก่อสร้างป้ายมาตรฐานกรมทางหลวงบอกเส้นทางท่องเที่ยวภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2018

 • สัญญาซื้อขายเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 30 ตัน จำนวน 1 เครื่อง 28/06/2018

 • สัญญาจ้างปรับปรุงเรือนนอนอาคารสัมมนาและบ้านพักรับรองภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2018

 • สัญญาก่อสร้างโรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/06/2018

 • สัญญาซื้อขายกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 3 ตา พร้อมชุดถ่ายภาพระบบดิจิตอล 28/06/2018