• ประกาศประกวดราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี รอบที่ 2 12/07/2024

 • ประกาศจ้างก่อสร้างสวนแสดงเพนกวิน (รอบที่ 2) 03/07/2024

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์ (รอบ 2) 02/07/2024

 • ประกาศจ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการนักท่องเที่ยว 28/06/2024

 • ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดงเพนกวิน สวนสัตว์อุบลราชธานี 24/06/2024

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม(อุรังอุตัง)ระยะเวลา3ปี 18/06/2024

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) ระยะเวลา 3ปี 18/06/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 06/06/2024

 • จัดหาผู้ประกอบการรดำเนินการร้านชานมไข่มุก ระยะเวลา 3 ปี 22/04/2024

 • ประกาศคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานขับรถยนต์ สวนสัตว์อุบลราชธานี จำนวน 1 อัตรา 19/04/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 1 คัน สวนสัตว์อุบลราชธานี 11/04/2024

 • ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าสถานที่ดำเนินการบริการจักรยานให้เช่าเพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ระยะเวลา 3 ปี 03/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบที่ 2) 03/01/2024

 • ประกาศจ้างพนักงานขับรถยนต์ 1 ตำแหน่ง สวนสัตว์อุบลราชธานี 21/12/2023