• ประกาศ TOR จ้างปรับปรุงคอกกักเสือโคร่งดินโดจีนและคอกกักเสือดำ ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 26/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านอาหารตามสั่ง ข้าวราดแกง (ศูนย์อาหาร) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านเครื่องดื่ม ขนมขบเคี้ยว (สวนนก) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ สวนสัตว์อุบลราชธานี TOR จัดหาผู้ประกอบการร้านสะดวกซื้อ (จุดบริการรถชมสัตว์) ระยะเวลา 3 ปี 01/07/2022

 • ประกาศ TOR จ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม 05/04/2022

 • ประกาศ TOR จัดหาผู้ประกอบการดำเนินการศูนย์สัมมนาและสถานที่จัดกิจกรรม 18/03/2022

 • ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขา และทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 30/11/2021

 • ประกาศร่าง TOR เอกสารประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ประเภทที่ 1-8 ประจำปีงบประมาณ 2565 26/11/2021

 • ประกาศ TOR ก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 02/11/2021

 • ประกาศ TOR หม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่อง สวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศร่าง TOR จัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล 08/09/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างปรับปรุงอาคารบริการนักท่องเที่ยว สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศร่างเอกสารจัดจ้างก่อสร้างฮิปโปโปเตมัสและจระเข้ สวนสัตว์อุบลราชธานี 01/02/2021

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Referenced : TOR) อาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 ภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 12/11/2020

 • ประกาศข้อกำหนดและเงื่อนไข (Terms of Referenced : TOR) จัดหาผู้ประกอบการให้เช่าสถานที่ดำเนินกิจการจำหน่ายเครื่องดื่มและขนมขบเคี้ยว (ศูนย์อาหาร) เพื่อให้บริการภายในสวนสัตว์อุบลราชธานี 24/09/2020