• ประกาศราคากลางเช่ารถยนต์ สวนสัตว์อุบลราชธานี 20/03/2023

 • ประกาศราคากลางจ้างเหมาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องสุขาและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2565 30/11/2021

 • ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ประเภท 1 - 8 ประจำปีงบประมาณ 2562 สวนสัตว์อุบลราชธานี 26/11/2021

 • ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงแอฟริกาและปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรวม สวนสัตว์อุบลราชธานี 03/11/2021

 • ประกาศราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศราคากลางหม้อแปลงไฟฟ้าจำนวน 5 เครื่องสวนสัตว์อุบลราชธานี 28/09/2021

 • ประกาศราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางอาหารแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2564 สวนสัตว์อุบลราชธานี 18/11/2020

 • ประกาศราคากลางจ้างทำความสะอาดห้องสุขาสวนสัตว์อุบลราชธานี (รอบ 2) 18/12/2019

 • ประกาศราคากลางเครื่องเลเซอร์เพื่อการรักษา สวนสัตว์อุบลราชธานี 16/12/2019

 • ประกาศราคากลางเครื่องวิเคราะห์ทางเคมีคลินิคในเลือดแบบอัตโนมัติ สวนสัตว์อุบลราชธานี 13/12/2019

 • ประกาศราคากลางอาหารโครงการนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ อุบลราชธานี 10/12/2019

 • ราคากลางอาหารสัตว์ 8 ประเภท 09/12/2019

 • ประกาศราคากลางป้ายโฆษณาจอ LED ขนาด 4 x 5 เมตร ประจำปีงบประมาณ 2562 18/10/2018