หัวข้อประกาศ

วันที่ : 24/04/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย (นักบริหารระดับ 7) และตำแหน่งหัวหน้างาน (นักบริหารระดับ 6) สังกัดสำนักกฎหมาย สำนักการเงินและทรัพย์สิน สำนักดิจิทัลและสารสนเทศ สำนักบริหารทุนมนุษย์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ส
-  ตำแหน่ง : นักบริหารระดับ 6 -7
-  สังกัด : องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  จำนวน 32 อัตรา
ประสบการณ์ :
**สรรหาและคัดเลือกจากบุคลากรภายใน**
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด