หัวข้อประกาศ

วันที่ : 06/03/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์
- มีความรู้ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และโปรแกรมพื้นฐานได้
- มีความสามารถใช้กล้องถ่ายภาพ DSL-R และกล้อง VDO ได้
- มีความรู้ความชำนาญเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือช่าง เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์/เฟอร์นิเจอร์ให้กับสัตว์ได้ดี
- มีประสบการณ์ทำงานกี่ยวกับงานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียด :

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดการรับสมัคร
หรือติดต่อ hrkhaokheowzoo@gmail.com

เอกสาร : ดาวน์โหลด