หัวข้อประกาศ

วันที่ : 19/02/2024
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็ยพนักงานองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์อุบลราชธานี ตำแหน่งเจ้าหน้าที่นโยบายและแผน 3 (3-6) จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (3-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด