หัวข้อประกาศ

วันที่ : 01/05/2023
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศคณะกรรมการพิจารณาสรรหาฯเรื่องรับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยไทย สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา จำนวน 3 อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด