หัวข้อประกาศ

วันที่ : 18/05/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แ่ห่งประเทศไทย สังกัดสำนักพัฒนาธุรกิจ
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน
-  สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สิน
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ : มีความรู้ความเข้าในกิจกรรมด้านการเรียนรู้และสื่อความหมายเกี่ยวกับสวนสัตว์ มีทักษะและความชำนาญในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมต่างๆ
รายละเอียด :

ประกาศรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19 - 23 พฤษภาคม 2565 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 และกำหนดการสอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565

เอกสาร : ดาวน์โหลด