หัวข้อประกาศ

วันที่ : 20/05/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์เชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ ปฏิบัติงานโภชนาการสัตว์ ฝ่ายบำรุงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์เชียงใหม่)
-  สังกัด : สวนสัตว์เชียงใหม่
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : 1. มีความรู้พื้นฐานด้านการเลี้ยงสัตว์
2.สามารถสื่อสารภาษาต่างประเทศได้มากกว่า ๑ ภาษา
3. มีความขยัน อดทน รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
4.สามารถปฏิบัติงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ และปฏิบัติงานนอกเวลาได้
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด