หัวข้อประกาศ

วันที่ : 04/05/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ๔ (๔ – ๖) จำนวน ๑ อัตรา ครั้งที่ 2
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : - จบปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ หรือสาขาเทียบเท่า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา หรือ ใบรับรองการสอบผ่านการประเมินความรู้ความสามารถขั้นพื้นฐานของการประกอบวิชาชีพสัตวแพทย์
- มีความรู้มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในด้านการรักษาสัตว์หรือเป็นสัตวแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น.
หรือ ผ่านทาง E – mail: kamjira8158@hotmail.com

รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด