หัวข้อประกาศ

วันที่ : 05/04/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายสัตวแพทย์ ๔ (๔ – ๖) จำนวน ๑ อัตรา
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
๓.๑ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ หรือสาขาเทียบเท่าและได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทย์สภา 
๓.๒ มีความรู้มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในด้านการรักษาสัตว์หรือเป็นสัตวแพทย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
๓.๔ มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)

ช่องทางการรับสมัคร
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
https://khaokheow.zoothailand.org/download/HR/download.pdf
- สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล 
         สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น. 
         ในเวลาราชการ
   ผ่านทาง E – mail  (kamjira8158@hotmail.com)  
        (ไม่เกิน เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)
รายละเอียด :

ช่องทางการรับสมัคร
- สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
https://khaokheow.zoothailand.org/download/HR/download.pdf
- สามารถยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง งานบริหารงานบุคคล 
         สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ตั้งแต่ วลา 09.00 น. - 16.00 น. 
         ในเวลาราชการ
   ผ่านทาง E – mail  (kamjira8158@hotmail.com)  
        (ไม่เกิน เวลา ๑๖.๐๐ น. ของวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕)

เอกสาร : ดาวน์โหลด