หัวข้อประกาศ

วันที่ : 18/03/2022
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงาน องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย
-  ตำแหน่ง : นายสัตวแพทย์ (4-6)
-  สังกัด : สวนสัตว์อุบลราชธานี
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : - สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางสัตวแพทย์ศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ จากสัตวแพทยสภา
- มีประสบการณ์ด้านสัตว์ป่าภายในสวนสัตว์ (จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
- มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษ
รายละเอียด :

***โปรดอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ดาวน์โหลด***
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร พร้อมแนบเอกสาร
ส่งมาที่ t.thongdeephan@gmail.com หรรือ naphapa_on9999@hotmail.com

เอกสาร : ดาวน์โหลด