กระเรียนไทย สันติสุขแห่งการอยู่ร่วมกัน ในบ้านที่เปลี่ยนไป : สัตว์ป่วนเมือง (15 ก.ย. 62)