สวนสัตว์อุบลราชธานี เปิดส่วนแสดงสัตว์ใหม่ นกฟลามิงโก้