โครงการกิจกรรมให้บริการความรู้

เริ่มให้ลงทะเบียนแล้วนะ โครงการกิจกรรมให้บริการความรู้

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดโครงการให้บริการความรู้แก่โรงเรียนที่มีความสนใจ จะนำกลุ่มนักเรียนเข้ามาศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ฯ มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อสร้างความตระหนักรู้ จิตสำนึก ปลูกฝังค่านิยมให้กับนักเรียนถึงการอนุรักษ์สัตว์ป่า และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านกระบวนการเรียนรู้ประสบการณ์จริงเชิงทักษะพิสัย ฝึกการปฏิบัติให้ทำได้ คิดเป็นทำเป็น และเกิดการใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง จากเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงาน อันนำไปสู่พื้นฐานของความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสังคมทั้งในปัจจุบันและอนาคต

อัตราค่าบริการสำหรับโครงการฯ

วันจันทร์ - อังคาร

ราคา

วันพุธ - อาทิตย์

ราคา

นักเรียน

58   บาท

นักเรียน

58   บาท

ครู

88   บาท

ครู

118   บาท

ผู้ปกครอง

88   บาท

ผู้ปกครอง

118   บาท

 หมายเหตุ ค่าใช้บริการรวมค่าผ่านประตู / นั่งรถชมสัตว์ / การแสดงความสามารถสัตว์ เท่านั้นสวนสัตว์อุบลราชธานี จึงขอเชิญชวนผู้บริหารโรงเรียนต่างๆ นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมให้บริการความรู้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สมัครก่อนมีสิทธิ์ก่อน
 
*** ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ***
ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี
หมายเลขโทรศัพท์ มือถือ 0848319311   ทุกวันในเวลาราชการเท่านั้น

ที่มา : ฝ่ายการศึกษา สวนสัตว์อุบลราชธานี

สอบถามเพิ่มเติมโทร 084-831-9311 , 045-252761  >>>Facebook Fanpage <<<

สมัคร / ลงทะเบียนเข้าร่วม >>คลิ๊ก << หรือ สแกนผ่าน  QR Code ด้านล่าง