ติดต่อเรา

สวนสัตว์อุบลราชธานี

ที่อยู่ 112 หมู่ 17 ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี 34000 

 

หน่วยงาน โทรศัพท์ โทรสาร
สวนสัตว์อุบลราชธานี 045-252761 045-252762
ฝ่ายรายได้ ธุรกิจและสารสนเทศ 093-3209369 -
ฝ่ายการศึกษา 084-8319311 -

หรือผ่านช่องทาง  Facebook Fanpage สวนสัตว์อุบลราชธานี