กิจกรรมค่ายแสนสนุกสุดมันกับโรงเรียนบ้านโพธิ์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี

คณะครูอาจารย์ผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด โรงเรียนบ้านโพธิ์อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี นำนักเรียนทำกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืน ณ สวนสัตว์อุบลราชธานี ดำเนินกิจกรรมโดยทีมวิทยากรสวนสัตว์อุบลราชธานี


สนใจเข้าใช้สถานที่จัดกิจกรรมสัมมนา ค่ายพักแรม หรืองานเลี้ยง โทร 088-590-3697 คุณพิทักษ์ ทองสวัสดิ์ งานสิทธิประโยชน์สวนสัตว์อุบลราชธานี