ปฐมนิเทศ ลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ 2562 วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561

สวนสัตว์อุบลราชาธานี จัดโครงปฐมนิเทศ พนักงานลูกจ้างสวนสัตว์อุบลราชธานี ประจำปี 2562 เพื่อให้พนักงาน-ลูกจ้างมีความรู้ความเข้าใจ ระเบียบฯ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีนายสุทัศน์ สุทธิวงค์ เป็นประธานเปิดงาน