สวนสัตว์อุบลราชธานี จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้สู่สังคม (Zoo knowledge Outreach) ปีงบประมาณ 2567 ระหว่างวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2567

ณ โรงเรียนบ้านโนนแฝก ตำบลบัวงาม อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบราชธานี โดยมีนายทนบ ศิริปิยนาค ผู้ช่วยผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน และ มีนายบัวกัน บุญนำ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวงาม เป็นประธานในการกล่าวเปิดงานในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567